Onze aanpak

Groene stroom

De Energie Coöperatie Oudeschans (ECO) wil collectief in het buitengebied dicht bij ons dorp hernieuwbare energie opwekken door middel van zonnepanelen. Hernieuwbare energie is o.a. groene stroom, meestal opgewekt door zon, wind of waterkracht.
We kiezen voor zonenergie en niet voor windenergie, omdat veel mensen een weerstand hebben ontwikkeld tegen de plaatsing van windmolens in hun woonomgeving. Zelfs relatief kleine windmolens zitten al in het verdomhoekje. En tegen windmolens is het lastig vechten weten we al sinds Don Quichot .

We zijn met meerdere agrarische ondernemers in gesprek over plaatsing van zonnepanelen op hun land in de vorm van een zonnepark of plaatsing op het dak van een schuur of stal.
Het realiseren van een zonnepark kost erg veel tijd door de uitgebreide procedure die moet worden doorlopen om een omgevingsvergunning te krijgen van gemeente en provincie.

Het doel is ongeveer 150.000kwh per jaar op te wekken, voldoende voor het jaarverbruik nu en in de nabije toekomst van de 52 huishouden van ons dorp. We verwachten dat minimaal 80 % van de huishoudens in Oudeschans en directe omgeving lid wordt van ECO.
Door lid te worden kan je profiteren van een lagere prijs voor de energie die je gebruikt .
ECO gaat de opgewekte groene stroom leveren aan de Groningse energiemaatschappij Energie Van Ons. De leden van ECO betrekken hun elektriciteit van Energie Van Ons tegen een gereduceerd tarief via een korting op de energiebelasting.

Energie besparen

Energie besparen gaat vooraf aan het opwekken van energie. Hoe meer je bespaart door te isoleren, energiezuinige lampen en apparaten te gebruiken, hoe minder energie je gebruikt.
Samen met inwoners van Oudeschans gaan we een totaalbeeld opstellen van het energiegebruik en de besparingsmogelijkheden per woning.

Oudeschans en de energietransitie

Oudeschans, een dorp met 52 huishoudens, klein maar vitaal, wil zijn eigen energie gaan opwekken. De vesting Oudeschans is een beschermd dorpsgezicht met veel beeldbepalende panden, de bewoners mogen geen zonnepanelen op hun dak leggen. Bovendien zijn veel van deze karakteristieke woonhuizen uit de 19e eeuw lastig of alleen tegen hoge kosten te isoleren.
Een aantal bewoners heeft daarom gezamenlijk in 2019 een Energie Coöperatie Oudeschans (ECO) opgericht. ECO gaat allerlei projectactiviteiten organiseren die nodig zijn voor het in eigen beheer opwekken van hernieuwbare energie en het op eigentijdse wijze verduurzamen van het historische dorp met behoud van het beschermd dorpsgezicht.

Biodiversiteit

De noodzaak om steeds meer hernieuwbare energie op te wekken om de CO2 uitstoot te beperken en het klimaatprobleem te lijf te gaan verhoudt zich lastig tot de steeds verder dalende biodiversiteit in de natuur. Oplossingen voor het klimaatprobleem blijken slecht voor de biodiversiteit, en vice versa. De belangrijkste botsing gaat over landgebruik. Ecologen weten dat biodiversiteit vooral ruimte nodig heeft, grote aaneengesloten stukken natuur. En dat die schaars worden. In dat licht is de opmars van zonneweides, een speerpunt in de energietransitie, problematisch. In Nederland zetten boeren met behulp van subsidies almaar meer vruchtbare landbouwgrond om in velden vol zonnepanelen, omdat die een stabieler inkomen garanderen. ECO wil zo min mogelijk in deze beweging meegaan door optimale aandacht voor biodiversiteit in haar plannen en projecten.