Energieplan

Energieplan 2020

Oudeschans

De Energie Coöperatie Oudeschans (ECO) is notarieel opgericht op 8 september 2019.  ECO wil schone zonne-energie opwekken door middel van een zonnepark of een dak opstelling in de omgeving van ons dorp. Oudeschans is een beschermd dorpsgezicht, bewoners mogen zelf geen zonnepanelen op hun dak leggen.

Het opwekken van zonne-energie wordt ernstig vertraagd door de congestie op het netwerk van Enexis. Ook alle te doorlopen procedures maken het lastig in 2020 ons dorp van zelf opgewekte hernieuwbare energie te voorzien En dat is wel wat wij onze achterban bij de aanloop naar de oprichting van ECO hebben beloofd.

Daarom gaan we eerst het project “Energieplan Oudeschans 2020” uitvoeren.

Wat we willen met dit project

  • Samen met inwoners een totaal beeld opmaken van het energieverbruik per huishouden of onderneming in 2019 en 2018. Hiermee krijgen we een compleet overzicht over de benodigde hoeveelheid energie.
  • De isolatiewaarden  (K- en U- waarden) van elke woning vaststellen en de verbeterpunten in kaart brengen met behulp van o.a.  gehuurde warmtecamera’s en meetapparatuur. Deze activiteiten willen we laten uitvoeren door vrijwilligers uit het dorp, die we eerst een instructietraining aanbieden.
  • De verzamelde data willen we (laten) onderbrengen in een database die als nulmeting fungeert voor de isolatie- en besparingsactiviteiten die we de komende jaren gaan uitvoeren  vanuit ons duurzaamheidsplan “Oudeschans energie neutraal”.
  • Quick Wins: eenvoudige en snelle besparingsmaatregelen per huishouden, de aanschaf  en installatie van materialen als tochtstrippen bij voordeuren en ramen,  gloei- of halogeenlampen vervangen door led lampen in dezelfde fitting, radiatorfolie aanbrengen bij halfsteensmuren etc.

Door wie wordt het project uitgevoerd?

De Energie Coöperatie Oudeschans en vele vrijwilligers uit Oudeschans en directe woonomgeving die we hiervoor gaan werven. Voorts laten we ons bijstaan en adviseren door de GrEK en Buurtkracht. Daarnaast zullen we deskundigen inschakelen bij isolatie en besparingsmogelijkheden voor huishoudens, die  zo nodig ook behulpzaam kunnen zijn bij de installatie.

Draagt het project bij aan de zelforganisatie en zelfredzaamheid van inwoners?

Veel panden in Oudeschans zijn karakteristieke woonhuizen uit de 19e eeuw, deels monumenten. Deze huizen zijn lastig of alleen tegen hoge kosten goed te isoleren. Met dit energieplan gaan we inwoners betrekken bij de mogelijkheden, geven hen meer inzicht en  helpen we hen met de inzet van dorpsgenoten om resultaten te behalen op het gebied van besparing en verantwoord energie gebruik.

We hopen dat er met dit project  een grotere mate van betrokkenheid van bewoners bij de Energie Coöperatie Oudeschans gaat groeien.  ECO wordt zo meer een “samenwerkingsverband” van Oudeschanskers, een vorm van “naoberschap” rond het thema energietransitie en duurzaamheid.

Hoeveel mensen willen we bereiken met het project?

83 huishoudens in Oudeschans, Koude Hoek en Klein Ulsda. Gemiddeld rekenen we op 2,5 personen per huishoudens, dus ruim 200 personen.

Wordt het project breed gedragen in Oudeschans en omgeving ? Voldoet het project aan de behoefte van inwoners?

In 2018 heeft de Stichting Vesting Oudeschans de behoefte gepeild onder inwoners naar een stapsgewijze aanpak om Oudeschans op termijn energieneutraal te maken. 56 % van de huishoudens heeft hier toen actief positief op gereageerd . Nu ECO eenmaal is opgericht groeit de belangstelling en de vraag naar tastbare concrete resultaten.  Er blijven altijd mensen die niet reageren, zolang de lampen en de kachel brandt vinden ze het wel best.

Het in beweging krijgen van  een groot deel van deze restgroep is een belangrijk aspect van dit project. We gaan mensen werven in onze eigen woonomgeving, we bieden hen een eenvoudige instructietraining aan voor het meten van isolatiewaarden en we bieden hen een passende vrijwilligersvergoeding voor hun inzet. En tot slot brengen we bij veel huishoudens  gratis eenvoudige energiebesparende matregelen aan.

Met deze aanpak willen we het enthousiasme voor en de betrokkenheid bij de energietransitie en een duurzame samenleving van alle bewoners verhogen.